Sabtu, 9 Mei 2015

KURSUS TAMBAH BIDANG & MATA CCD ANJURAN CIDB

TAWARAN KURSUS KEPADA KONTRAKTOR, BAKAL KONTRAKTOR, LEPASAN PUSAT PENGAJIAN, DAN PARA BELIA & BELIAWANIS YANG BERMINAT DIDALAM BIDANG PEMBINAAN.
KATEGORI PEMBINAAN BANGUNAN.(B)

BIDANG PENGKHUSUSAN :-


B01
IBS: Sistem konkrit pasang siap
Pembinaan bangunan dan loji yang menggunakan komponen konkrit pasang siap seperti tiang, rasuk, lantai papak, dinding pratuang, panel ringan dan kompenen 3D (balconi, tangga, `toilets pod’ dan `lift chambers’)

Kursus yang ditawarkan
1)Pasang Panel konkrit (setting out, leveling, pasang) ( 40 Mata ccd )


B02
IBS: Sistem kerangka keluli
Pembinaan Bangunan dan loji yang menggunakan struktur keluli samada `hot-rolled’ atau `cold-rolled’ seperti rasuk keluli, tiang keluli, kekuda bumbung keluli dan `portal frame’. ( 40 Mata ccd )

Kursus yang ditawarkan
1)Memasang kekuda bumbung menggunakan kerangka keluli ( 40 Mata ccd )


B04
Kerja-kerja am bangunan
Kerja-kerja Am bangunan, bangunan Rangka Konkrit bertulang, kerja-kerja pembinaan tidak termasuk struktur rangka konkrit bertulang ( 40 Mata ccd )

Kursus yang ditawarkan
1)Bricklaying ( 40 Mata ccd )
2)Bar Bender ( 40 Mata ccd )
3)Konkrit ( 40 Mata ccd )
4)Formwork ( 40 Mata ccd )B07
Hiasan dalaman
Hiasan dalaman, termasuk panel siling, sesekat `built-in fitmens’, kerja-kerja lantai yang dinaikkan

Kursus yang ditawarkan
1)      Plaster siling ( 40 Mata ccd )
2)      Wall paper ( 40 Mata ccd )
3)      Partition (Gypsum Board) ( 40 Mata ccd )


B08
Pemasangan bahan kalis air
Pemasangan bahan kalis air untuk `basement, bumbung, tembok dan sebagainya

Kursus yang ditawarkan
1)       Pemasangan bahan kalis air untuk `basement, bumbung, tembok dan sebagainya ( 40 Mata ccd)
Sijil mata CCD shj.


B09
Lanskap
Mengadakan kemudahan landskap termasuk penanaman pokok dan rumput.

Kursus yang ditawarkan
1)Hardscape (Bangku Taman, simen fero) ( 40 Mata ccd )
2)Softscape (Tanaman Bunga) ( 40 Mata ccd )


B10
Pemasangan paip air dalaman
Pemasangan, membaiki dan menyelengara paip air dalam bangunan. ( 40 Mata ccd )

Kursus yang ditawarkan
1)      A1 pemasangan paip dalaman (Meter sampai tangki) ( 40 Mata ccd )
2)      A2 paip luaran ( 40 Mata ccd )


B12
Kerja alamunium/keluli dan kaca
Kerja-kerja aluminium/keluli dan kaca.

Kursus yang ditawarkan
1)     Kerja-kerja aluminium/keluli dan kaca. ( 40 Mata ccd )


B13
Pemasangan jubin dan kerja lepaan
Pemasangan jubin dan kerja lepaan

Kursus yang ditawarkan
1)      Penjubinan (40 mata ccd)
2)      Perlepaan (40 mata ccd)


B14
Kerja-kerja cat
Kerja-kerja cat.

Kursus yang ditawarkan
1)     Kerja-kerja cat. ( 40 Mata ccd )


B15
Pemasangan bumbung dan `cladding logam’
Pemasangan bumbung dan clading logam.

Kursus yang ditawarkan
1)      Pemasangan bumbung dan clading logam. ( 40 Mata ccd )


B22
IBS:Sistem blok
Pembinaan bangunan dan loji yang menggunakan sistem blok seperti `interlocking concrete masonory unit’ (CMU), konkrit blok ringan dan sebagainya.

Kursus yang ditawarkan
1)      Lightwet blok (40 Mata ccd)


B24
Kerja penyenggaraan bangunan
Kerja-kerja penyenggaraan bangunan, sistem kebersihan dan sebagainya.

Kursus yang ditawarkan

1)       Building Operation Maintenance (B.O.M) ( 40 Mata ccd )

PENDAFTARAN SEBAGAI KONTRAKTOR ASING

1.0 Perakuan Pendaftaran Sementara

Semua kontraktor asing tidak dibenarkan menyertai apa-apa tender samada atas pelawaan pelanggan atau melalui iklan tanpa memperolehi Perakuan Pendaftaran sementara dari CIDB.

Perakuan Pendaftaran sementara hanya dikeluarkan kepada kontraktotr asing bagi tender yang akan disertai sahaja

1.1 Syarat Permohonan

Syarat-syarat permohonan untuk mendapatkan pendaftaran sementara untuk kontraktor asing adalah seperti berikut:

a) Melengkapkan borang R2/95.

b) Fee proses RM50.00.

c) Iklan tender./surat jemputan daripada ’klien’.

d) Maklumat pengalaman syarikat.

e) Maklumat kewangan syarikat.

f) Maklumat personel syarikat.


1.2 Syarat Perakuan Pendaftaran Sementara

Perakuan Pendaftaran sementara adalah kebenaran untuk menyertai tender bagi projek yang dinyatakan di dalan Perakuan Pendaftaran sementara sahaja.

Tempoh sah Perakuan Pendaftaran Sementara adalah sehingga tarikh tutup atau tarikh tutup lanjutan bagi tender tertentu sahaja.

Perakuan ini tidak boleh digunakan untuk melaksanakan kerja-kerja permbinaan. Pemohon dikehendaki untuk mengemukakan permohonan bagi mendapatkan Perakuan Pendaftaran Kontraktor Asing apabila pemohon berjaya dengan bidaan mereka.


1.3 Fee Perakuan Pendaftaran Sementara

Fee Perakuan Pendaftaran sementara adalah mengikut fee pendaftaran kontraktor asing (Lamplran 6). Fee pendaftaran hendaklah dijelaskan kepada CIDB seperti ditetapkan di dalam surat kelulusan permohonan. Fee tersebut hendaklah dijelaskan sebelum Perakuan sementara dikeluarkan.


2.0 Perakuan Pendaftaran Kontraktor Asing

Semua kontraktor asing tidak dibenarkan menjalankan atau mengakujanji untuk menjalankan apa-apa kerja pembinaan tanpa memperolehi Perakuan Pendaftaran Kontraktor Asing.


KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR 29

2.1 Syarat Permohonan

Syarat-syarat permohonan untuk mendapatkan Perakuan Pendaftaran Kontraktor Asing. adalah seperti berikut:

a) Melengkapkan borang R3/95,

b) Surat Tawaran Kerja rasmi.


2.2 Syarat Perakuan Pendaftaran Kontraktor Asing

Perakuan Pendaftaran Kontraktor Asing adalah kebenaran untuk melaksanakan kerja-kerja pembinaan bagi projek yang dinyatakan di dalan Perakuan Pendaftaran kontraktor asing sahaja.

Tempoh sah laku Perakuan Pendaftaran kontraktor usahasama/ konsortium adalah seperti yang ditetapkan di dalam surat tawaran kerja yang dikemukakan (dari Tarikh Mula Kerja hingga tarikh luput Tempoh Tanggungan Kecacatan (Defect Liability Period)).

Jika terdapat sesuatu sebab dimana tarikh penyiapan projek dilanjutkan, pihak kontraktor hendaklah memohon kepada CIDB dalam tempoh 14 hari sebelum tarikh luput Perakuan Pendaftaran bagi tujuan melanjutkan tempoh sah laku Perakuan tersebut.


2.3 Fee Perakuan Pendaftaran Kontraktor Asing

Fee pendaftaran kontraktor asing adalah seperti di dalam jadual fee pendaftaran kontraktor asing (rujuk lampiran 6).

Fee proses dan fee pendaftaran hendaklah dijelaskan semasa permohonan dibuat.


2.4 Masa Prosesan

Jika permohonan lengkap dan teratur, pemohon akan dimaklumkan keputusan dalam tempoh satu (1) minggu dari tarikh penyerahan permohonan.

PERMOHONAN PENDAFTARAN KONTRAKTOR ANTARABANGSA

1.0 Permohonan

Firma atau syarikat tempatan atau syarikat yang diperbadankan di Malaysia atau firma atau syarikat sedia ada yang terlibat dalam aktiviti pembinaan boleh memohon pendaftaran dengan menggunakan borang CIDB R5/95 (Pin. 1/99) beserta fee proses sebanyak RM30.00


2.0 Syarat Permohonan

2.1 Pendaftaran Syarikat

a) Pemohon hendaklah berdaftar dengan pihak berkuasa pendaftaran syarikat atau yang berkaitan mengenai operasi perniagaannya sebelum permohonan mereka layak dipertimbangkan oleh CIDB.

b) Pemohon hendaklah berdaftar dengan CIDB bagi tempoh sekurang-kurangnya 3 tahun.

2.2 Kemampuan dan Keupayaan Syarikat

a) Telah menunjukkan bukti bahawa telah menyiapkan sekurang kurang satu projek samada di dalam atau di luar negara dalam bidang yang berkaitan.

b) Mempunyai persijilan ISO 9001: 2008.

c) Status Pengkelasan adalah aktif.


3.0 Dokumen Sokongan

a) Salinan Perakuan Pendaftaran CIDB.

b) Form of Annual Return of A Company Having Share Capital.

c) Salinan Sijil ISO 9001:2008.

d) Surat tawaran atau apa-apa surat kontrak untuk kerja pembinaan yang telah siap dilaksanakan samada di dalam Negara atau di luar Negara.

e) Addendum (permohonan antarabangsa).


4.0 Fee Pendaftaran

Apabila diluluskan dan dimaklumkan oleh CIDB, permohonan yang berjaya hendaklah membayar fee pendaftaran berjumlah RM100.00 dan membawa bersama Perakuan Pendaftaran asal sebelum Perakuan Pendaftaran yang baru dikeluarkan.


5.0 Tempoh Pendaftaran

Perakuan Pendaftaran adalah sah sama dengan tempoh Perakuan Pendaftaran tempatan sedia ada kecuali dibatal, digantung atau ditarik balik terdahulu oleh CIDB.

PENDAFTARAN UNTUK SYARIKAT KONSORTIUM ATAU USAHASAMA

Syarikat-syarikat kontraktor usahasama/konsortium yang telah dilantik untuk melaksanakan sesuatu projek pembinaan perlu berdaftar dengan CIDB. Pendaftaran ini adalah atas dasar projek dan ianya sah hanya untuk kontraktor ini melaksanakan projek seperti yang tertera di dalam Perakuan Pendaftaran tersebut sahaja.


1.0 Pendaftaran Kontraktor Usahasama/Konsortium.

Secara amnya, terdapat dua (2) jenis pendaftaran kontraktor usahasama /konsortium dengan CIDB iaitu:-

(i) Kontraktor usahasama / konsortium Tempatan.

(ii) Kontraktor usahasama / konsortium Kontraktor Asing.

Jenis pendaftaran adalah ditentukan melalui analisa dokumen perjanjian usahasama/konsortium tersebut.


2.0 Kontraktor Usahasama/Konsortium Tempatan

Pendaftaran ini melibatkan usahasama/konsortium yang mempunyai perjanjian untuk menyiapkan sesuatu projek dimana kontraktor tempatan mempunyai equiti 100% ataupun sekurang-kurangnya 70% dari keseluruhan projek.


2.1 Kriteria Pendaftaran

Kontraktor Usahasama/konsortium perlulah memenuhi kriteria berikut:-

(i) Projek

Mempunyai surat lantikan/surat setuju-terima untuk melaksanakan satu-satu projek.

(ii) Pendaftaran Sebagai Kontraktor (Setiap Rakan Kongsi)

Mempunyai sekurang-kurangnya satu rakan usahasama/ konsortium yang mempunyai Perakuan Pendaftaran yang masih sah.

(iii) Gred Berdaftar

Sekurang-kurangnya salah seorang dari rakan kongsi adalah terdiri dari kontraktor yang berdaftar di bawah gred yang sama dengan nilai projek yang akan dilaksanakan.


2.2. Syarat Permohonan

Syarat permohonan pendaftaran usahasama/konsortium tempatan adalah seperti berikut:-

(i) Melengkapkan borang permohonan baru R1/95.

26 KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR

(ii) Membayar fee proses RM 50.00.

(iii) Mengemukakan dokumen perjanjian usahasama/konsortium (MOU).

(iv) Mengemukakan surat tawaran kerja rasmi yang lengkap.

(v) Menyertakan bersama salinan Perakuan Pendaftaran sebagai kontraktor bagi rakan kongsi yang terlibat dengan kerja-kerja pembinaan di tapak.


2.3. Fee Pendaftaran

Fee pendaftaran hendaklah dijelaskan kepada CIDB setelah permohonan diluluskan, rujuk lampiran 6.

3.0 Usahasama Kontraktor Tempatan dan Kontraktor Asing

Pendaftaran ini melibatkan usahasama di antara kontraktor tempatan dan kontraktor asing yang mempunyai perjanjian dimana kontraktor asing membuat kerja melebihi 30% dari keseluruhan projek usahasama tersebut. Pendaftarannya adalah sama seperti pendaftaran kontraktor asing. (rujuk pendaftaran kontraktor asing)